Turisme cardioprotegit: una realitat per la que cada dia aposten més hotels espanyols

El turisme cardioprotegit és una tendència en alça. Cada vegada són més les ciutats i els hotels que aposten pels espais cardioprotegits, ja sigui perquè la normativa de la Comunitat Autònoma els obliga, per conscienciació o per donar una millor imatge de cara els seus clients.

Aquests hotels cardioprotegits disposen de tots els recursos necessaris per donar assistència immediata a les víctimes de parades cardíaques. Perquè en situació de parada, cada minut compta.

Desfibril·ladors en hotels i espais públics

Al nostre país moren cada any prop de 30.000 persones per mort sobtada i parades cardiorespiratòries.  No hi ha cap dubte que aquesta xifra podria reduir-se amb més espais cardioprotegits, ja que actualment només hi ha 2 desfibril·ladors per cada 10.000 persones.

Acostumem a pensar que una parada cardíaca només pot produir-se dins dels grups de risc. Tot i així, qualsevol persona és susceptible de patir un problema cardiorespiratori, fins i tot estant de viatge. Per aquest motiu, la cardioprotección en hotels, complexes turístics i espais públics cobra especial importància, ja que són espais on acostumen a concentrar-se un elevat número de persones i els desfibril·ladors poden ser un important valor afegit. Actualment, més del 40% dels hotels de 4 i 5 estrelles disposen d’un desfibril·lador a les seves instal·lacions i compten amb personal format pel seu ús.

Clar que no és suficient amb instal·lar el desfibril·lador, per oferir aquest extra de seguretat és un requisit indispensable formar als treballadors. La plantilla ha d’estar sempre preparada i capacitada per utilitzar el DEA, però a més ha de saber aplicar la reanimació cardiopulmonar per ajudar a salvar vides.

Què diu la normativa?

Si ens comparem amb altres països europeus, el nivell de cardioprotección a Espanya és bastant baix. En no comptar amb una legislació a nivell nacional, la normativa és gestionada per les Comunitats Autònomes i cada territori estableix els seus propis criteris perquè els hotels i allotjaments turístics estiguin cardioprotegits.

El problema és que només hi ha set comunitats que obliguen a disposar de desfibril·ladors en espais públics: Astúries, Andalusia, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i País Vasc. I a més només dos mencionen directament el cas dels hotels.

Per una banda, tenim Canàries, on la normativa obliga als hotels amb més de 1.000 places a instal·lar un desfibril·lador. I per altra, està la Comunitat de Madrid, on aquest requisit és de 100 places. La última comunitat autònoma en sumar-se a la cardioprotección ha estat Galicia, incorporant desfibril·ladors semiautomàtics a 10 albergs públics i convertint el Camí de Santiago en un espai cardioprotegit.

Esperem que aquesta iniciativa s’estengui per tota Espanya, perquè només així podrem garantir un entorn cardiosaludable per tothom.

COMPARTE ESTE POST