La salut cardiovascular en esportistes

La salut cardiovascular en esportistes implica no solament que la persona es cuidi, sinó realitzar revisions mèdiques que puguin garantir que el cos pugui assolir les exigències i el ritme d’esport al qual estem sotmetent.

Aquestes proves mèdiques poden ser d’esforç, estudis biomecànics, tractaments fisioterapèuticsde recuperació, readaptació física, etc. Per la gent que no es dedica professionalment, però practica esport amb periodicitat, cada cop existeix una major consciència col·lectiva quant a la importància de realitzar exàmens mèdics periòdicament per avaluar el seu estat de salut.

No obstant això, existeixen molts esportistes i gent que practica esport que mai ha fet cap revisió cariològica, posant així el risc la seva salut sense saber-ho. A Espanya s’han registrar una mitjana de 127 morts sobtades en persones que practiquen esport. La principal causa d’aquestes és per problemes cardiovasculars no detectats prèviament.

En què consisteix un estudi cariològic bàsic?

Un estudi cariològic bàsic consisteix en una exploració física i un electrocardiograma que detectarà alteracions cardíaques potencialment greus i que redueixen notablement els episodis de mort sobtada. Així i tot, es pot donar la possibilitat que una malaltia cardíaca no es detecti en un estudi bàsic i que amb el pas del temps tingui pitjors conseqüències.

Per això, és important realitzar una cardio- ressonància magnètica (CRM) que permet estudiar en una sola exploració, la funció i l’estructura del cor permetent així agrupar en una única prova les seqüències de l’estudi imprescindible per detectar patologies que poden provocar la mort sobtada.

Les revisions cariològiques són totalment innòcues i molt fàcils de realitzar, especialment per als esportistes, ja que permet diagnosticar afeccions cariològiques i evitar que s’incrementin i puguin tenir greus conseqüències.

L’objectiu principal que tenen aquestes revisions és el de garantir a l’esportista, independent de l’esport que practiqui o la seva edat, que pot desenvolupar la seva activitat sense posar en risc la seva salut.

Tipus de proves cardiovasculars per esportistes

Existeixen moltes proves cardiovasculars per a esportistes, podem resumir tres de les més recomanades per a prevenir la mort sobtada en esportistes.

La millor forma de cuidar-nos és prevenir i són moltes les persones que poden desconèixer que pateixen algun tipus de cardiopatia i segueixen sotmetent al seu cos a un alt ritme d’exercici sense cap mena de control.

Els especialistes recomanen que han de fer-se valoracions periòdiques que certifiquen que es disposa d’un cor saludable.

Prova d’esforç

La prova d’esforç o ergometria es tracta d’una prova física estandarditzada que ens aporta molta informació a l’hora de planificar els entrenaments. Amb això, podem mesurar els nivells físics de la persona i detectar alteracions cardiovasculars que normalment no es manifesten amb el seu cos en repòs.

Aquestes alteracions poden aparèixer quan es practica exercici físic o quan el ritme del cor incrementa a causa de l’esforç. A partir d’aquestes proves, es realitza una valoració cardiologia dependent de l’edat de la persona i les condicions del pacient.

Gràcies a aquestes proves cardiovasculars es poden descartar possibles malalties coronàries i es poden valorar altres tipus de patologies que poden influir.

Electrocardiograma

Es tracta d’una prova no invasiva que ens ofereix informació sobre l’activitat cardíaca sobre la superfície de l’organisme. Aporta una gran quantitat d’informació i ens pot ajudar a descartar determinades anomalies basals.

Ecocardiografia

Les ecocardiografies són un tipus de prova invasiva i indolora que detecta possibles problemes de cor en diferents perfils d’esportistes segons la seva edat.

Permeten principalment descartar sobretot cardiopaties estructurals que es donen en persones menors de 35 anys i en grups majors d’aquesta edat descartar malalties de nivell aorta o disfuncions sistòliques.

Quan es recomana fer aquest tipus de proves

Les proves cardiovasculars per a esportistes es recomanen fer-les sobretot al principi de temporada, l’inici de la pràctica d’un esport nou per exemple, també és un bon moment per realitzar proves d’esforç.

A l’hora de realitzar esdeveniments esportius com un triatló, marató o inclús competicions específiques, també ocupen un risc lleugerament alt de patir problemes cardíacs, per això, es recomana fer aquestes proves prèviament a l’esdeveniment.

Des de Neosalus apostem per una salut cardiovascular sana i evitar accidents, enfront un accident hem de saber com reaccionar i com actuar per poder salvar la vida de l

COMPARTE ESTE POST