Quins tipus de desfibril•ladors hi ha?

Existeixen molts tipus de desfibril·ladors, però tots ells són un dispositiu que ajuda a normalitzar el ritme cardíac de les persones i permeten mantenir, en el cas d’urgència, les constants vitals de la víctima fins que aquesta pugui ser atesa pels serveis sanitaris.

Dins d’una classificació genèrica es podrien distingir dos tipus de desfibril·ladors. Els externs que són aquells que es poden instal·lar en qualsevol zona pública o privada perquè es pugui fer un d’ells en el cas d’emergència o els interns, que són aquells que s’introdueixen en els pacients per fer-li circular un corrent elèctric d’alt voltatge i revertir així les arrítmies.

Dins dels desfibril·ladors externs, existeixen diferents classificacions, aquestes dependran del coneixement que tingui la persona que vagi a fer ús d’aquest i el tipus de descàrrega que apliqui.

Tipus d’usuari

En funció de la preparació que pugui tenir la persona que vagui a fer ús del desfibril·lador es poden trobar diferents models, des d’aquells que t’indiquen tots els passos que has de seguir a l’hora de fer ús d’ell fins aquells més tècnics que no inclouen indicacions, ja que freqüentment són més utilitzar per persones amb coneixements i experiència en el sector sanitari.

Desfibril·ladors manuals

Els desfibril·ladors manuals tenen un ús indicat per a personal qualificat pel fet que les seves funcions són molt més complexes. Segons la normativa europea solament poden fer ús d’ells personal sanitari.

Desfibril·ladors automàtics

Els desfibril·ladors automàtics tenen la funció d’aplicar descàrregues sense avisar prèviament. Aquesta característica pot arribar a ser perillosa per a la persona que dóna auxili a una víctima, és per això, que en els últims anys han anat caient en desús. No obstant això, la seva terminologia DEA és segueix utilitzant, ja que eren els primers i únics desfibril·ladors que s’utilitzaven anys enrere.

Semiautomàtics (DESA)

Els desfibril·ladors semiautomàtics estan dirigits a un ús públic en un moment d’emergència. Es tracta de dispositius que adverteixen el moment de la descàrrega i indiquen a la persona que l’està utilitzant que hi ha de separar-se del pacient i prémer el botó que activarà la desfibril·lació.

Són dispositius que requereixen poca capacitació per part de l’usuari i que el mateix aparell indiquen els passos a seguir, inclús alguns models de desfibril·ladors tenen l’ajuda d’un assistent especialista en emergències que a través del dispositiu t’indica els passos a seguir.

Els desfibril·ladors semiautomàtics són els més comuns de trobar tant a llocs públics com metros, teatres, col·legis…

Per descàrrega

Dins dels diferents tipus de desfibril·ladors podem trobar que també existeix una classificació en funció de la seva descàrrega, és a dir, segons la potencia o corrent amb la que s’apliqui el xoc elèctric.

En aquest cas, solament trobaríem dos tipus de desfibril·ladors, els monofàsics i els bifàsics.

Monofàsics

Els desfibril·ladors monofàsics es caracteritzen perquè solament compten amb un corrent i aquesta s’efectua en una sola direcció. Això suposa una alta dosis de descàrrega en tres xocs diferents de 200, 300 i 360 julis.

Bifàsics

Els desfibril·ladors bifàsics tenen un sistema molt més avançat pel que requereixen fins a un 40% menys d’energia per a funcionar i, en conseqüència, produeixen un dany miocardíac menor.

Aquests apliquen un corrent doble, ja que són capaços de canviar la polaritat durant el xoc. També són capaços d’administrar tres xocs de 150 julis. Son quepis més eficient i a més a més, el que tinguin una menor despesa d’energia implica un estalvi pel que fa a costos.

Desfibril·ladors Interns

Els desfibril·ladors interns són aparells a través dels quals es fa córrer un corrent elèctric brusc i d’alt voltatge per parar o revertir una arrítmia en el moment en què s’està produint. El tipus d’arrítmies que tracten aquest tipus de desfibril·ladors són les que generalment denominem arrítmies ventriculars.

Els desfibril·ladors interns capturen les anomalies del ritme cardíac i actuen de forma automàtica aplicant una descàrrega elèctrica fot i brusca que conté l’energia suficient perquè l’arrítmia remeti i el cor recuperi el seu ritme normal.

Es requereix una operació quirúrgica per a poder col·locar aquests equips de cardioprotecció en la zona toràcica del pacient.

 

La cardioprotecció es pot dur a terme tant de forma interna com externa. Ara ja coneixes tots els tipus de desfibril·ladors que existeixen i quines són les seves característiques.

Des de Neosalus volem que tu també puguis salvar vides amb els equips adequats, és per això, que si requereixes més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 900 52 56 78 o visitant la nostra web.

 

 

 

COMPARTE ESTE POST