Què és un espai cardioprotegit?

Un espai cardioprotegit és una zona d’una instal·lació dissenyada per a ajudar a prevenir una parada cardíaca i prestar assistència en cas que es produeixi. Aquestes zones solen estar equipades amb desfibril·ladors externs automàtics (DEA), material mèdic d’urgència, equips de reanimació i altres articles mèdics necessaris. Els espais cardioprotegits solen trobar-se en centres sanitaris, espais públics, empreses, llocs de culte, centres comercials i fins i tot en avions. L’objectiu d’un espai cardioprotegit és disposar de l’equip necessari en cas d’emergència perquè les persones puguin rebre ajuda mèdica al més aviat possible. També serveix com a recordatori perquè les persones siguin conscients de la seva pròpia salut i prenguin mesures preventives, com aprendre a fer la reanimació cardiopulmonar (RCP) o entendre quins són els signes i símptomes d’una parada cardíaca per a almenys poder fer els primers auxilis.

Reglament sobre els espais cardioprotegits

Les zones cardioprotegides són llocs en els quals s’han establert unes certes normes per a protegir la salut i la seguretat de les persones amb risc cardiovascular. Aquestes normes inclouen limitacions a les activitats que produeixin fum, restriccions als sorolls forts i prohibicions de determinats tipus d’activitats d’alta energia. A més, aquestes zones solen albergar instal·lacions mèdiques equipades amb aparells que salven vides (serveis d’emergència), com a desfibril·ladors. A més, les zones cardioprotegides també poden contenir material educatiu que ajudi a informar les persones sobre els riscos associats a les malalties cardiovasculars i sobre com poden protegir-se millor. Amb aquestes normes, les persones amb risc cardiovascular poden portar una vida més sana en determinats espais perquè siguin més segurs.

Senyalística d’un espai cardioprotegit

La senyalització d’una zona cardioprotegida és essencial per a garantir que les persones que es trobin en els voltants coneguin els perills potencials i els protocols de seguretat associats a aquesta zona. Els senyals han d’indicar clarament les zones específiques i incloure advertiments sobre els perills d’entrar en elles sense l’equip de seguretat adequat. També han de col·locar-se senyals d’advertiment per a il·lustrar clarament les zones d’accés restringit, com les que contenen productes químics perillosos o dispositius mèdics que poden suposar un risc per a les persones amb cardiopaties preexistents. A més, els senyals que indiquen com respondre en una situació d’emergència han de ser fàcilment visibles en tota la zona. Amb una senyalització adequada de la normativa vigent, tothom pot prendre mesures de precaució addicionals per a mantenir-se fora de perill.

Quins requisits ha de complir un espai cardioprotegit per a ser homologat?

Perquè un espai cardioprotegit sigui homologat, ha de complir una sèrie de requisits que cal satisfer. Aquests requisits inclouen l’homologació de l’espai, cosa que significa que s’ha considerat adequat per a prestar assistència d’emergència en cas de sofrir un atur cardíac. A més, l’espai ha de contenir almenys un desfibril·lador, que és un equip crucial per a prestar assistència vital durant una urgència. A més, l’espai ha de disposar d’altres equips especificats per l’organisme rector per a garantir que compleix totes les normes i reglaments de seguretat. Finalment, tots els espais cardioprotegits han d’estar clarament senyalitzats i etiquetatges amb cartells que indiquin la seva finalitat i alertin a les persones que es troben en una zona en la qual es disposa d’ajuda mèdica d’emergència en cas necessari. Tots aquests requisits han de complir-se amb el certificat d’espai cardioprotegit perquè s’aprovi com a tal.

 

COMPARTE ESTE POST