Protocol PAS, com hem d’actuar?

Conèixer el protocol PAS és de vital importància, ja que gràcies a aquest podrem seguir els passos per poder oferir una ajuda útil a la persona que estigui en una situació d’emergència. 

Que vol dir? PAS són les sigles de les paraules: protegir-avisar-socorre. Si presencies un accident d’un conductor, sempre s’ha de donar auxili a aquest. Però, prèviament a ficar-ho en practica, s’ha de tenir clar l’ordre correcte de les actuacions que s’han de dur a terme. També és important que la persona que vagi a socórrer a la víctima estigui en una zona segura i no sigui ella també la que s’exposi a cap perill.

Cal destacar també que en molestes ocasions de gravetat alguns dels accidentats de tràfic deixen poc marge de maniobra per a ajudar-los, no obstant això, encara que no puguis aplicar els passos que mencionarem a continuació, sempre has d’avisar als serveis d’emergència.

Protocol PAS, passos a seguir

Primer pas, protegir

Abans de res, el primer que hem de fer és mantenir la situació de calma en tot moment. Un cop tinguem això present, hem de prosseguir a estacionar el nostre vehicle en una zona on no molesti i a una distància prudencial de l’accidentat. És important que no es dificulti la circulació ni tampoc bloquejar el pas als vehicles d’emergència que vagin a socórrer a la víctima.

Si es troba en una zona amb poca visibilitat o quan s’hagi fet de nit, s’han de deixar posats els 4 intermitents amb la finalitat de ser visibles a la resta de vehicles que passin.

En el moment en què es procedeix a baixar del vehicle s’ha de portar l’armilla reflectant i inclús, posar els triangles d’emergència. És recomanable utilitzar-los en aquelles carreteres de doble sentir, s’han de colorar un davant i un altre per darrere del vehicle i, en el cas de ser una carretera d’un sentir s’han de colorar únicament un per darrere del vehicle.

La zona ha d’estar ben protegida, ja que del contrari la persona que tracta de socórrer a la víctima podria acabar accidentada també.

Segon pas, avisar

Sempre és recomanable sortir de casa amb un dispositiu mòbil, independentment del trajecte que es vagi a realitzar. Això permet poder avisar enfront del testimoni d’un accidentat.

Prèviament a procedir a trucar al número de telèfon gratuït 112, és essencial que es faci una composició de la situació i el lloc on es trobi. Una vegada hagin atès la trucada el servei d’emergència, la persona ha d’identificar-se i informar del que ha succeït. Detallar el lloc on et trobes pot facilitar molt la feina i els serveis que atenguin a la víctima.

Ha de romandre al telèfon fins que siguin els mateixos serveis els que t’indiquin que pots penjar, per si has de donar més informació. Si en algun moment es talla la connexió telefònica, et tornarien a trucar.

Tercer pas, socórrer

Mentre arriben els serveis d’emergència, s’han de continuar mantenint la calma en tot moment. Si l’accidentat es troba conscient, s’ha d’intentar transmetre-li la màxima tranquil·litat possible.

Per norma general, no és aconsellable moure als ferits i en el cas que els trobis sagnant, seria recomanable netejar les ferides amb robes netes en el cas de no disposar d’una farmaciola de primers auxilis.

En qualsevol dels casos, el més recomanable és que siguis prudent i si no disposes de coneixements mèdics o de primers auxilis esperis que arribin els serveis d’emergència. Has de tenir en compte també que enfront qualsevol dubte pots resoldre-ho trucant al telèfon 112 perquè ells siguin els que t’aconsellin el que has de fer.

Donar auxili a una persona accidentada és una obligació

Oferir auxili a una persona accidentada és una obligació moral, i no solament això, és un deure de solidaritat que tots els ciutadans tenim. El seu incompliment és castigat pel Codi Penal com delicte, concretament parlem d’un delicte d’omissió al deure de socórrer.

Aquest delicte queda reflectit en l’article 195 i al·lega que aquell que no doni auxili a una persona que es trobi desemparada i en perill, quan podria fer-ho sense risc propi ni de tercers, serà castigada amb una multa de tres a dotze mesos.

Volem que tinguis tots els coneixements necessaris perquè puguis afrontar qualsevol situació d’emergència. Per més informació pots visitar la nostra web fent clic aquí. 

COMPARTE ESTE POST