Manteniment del DEA

El manteniment d’un DEA és fonamental per a poder garantir el seu perfecte funcionament en el cas de ser necessitat per atendre un episodi de mort sobtada.

A l’hora d’adquirir un, hem d’assegurar-nos que el manteniment s’inclou en el preu, ja que no totes les empreses tenen aquest servei en el preu final de la compra o renta de l’equip.

La majoria de desfibril·ladors realitzen un auto comprovació del seu estat de forma diària i de les funcions automàtiques que aquest té, no obstant això, no sempre és suficient i s’han de realitzar altres comprovacions que permetin estar segurs que funciona correctament.

Perquè és important el manteniment d’un DEA

Hem de tenir en compte que un mal funcionament de l’equip pot posar en risc la vida d’una persona, és per això que a l’adquirir un DEA, també s’ha de contractar un servei d’assistència técnica amb l’objectiu de garantir l’optimització dels equips les 24 h del dia.

Aquests equips no s’utilitzen de forma regular, pel qual sempre han de trobar-se en perfectes condicions quan es necessitin, tenint en compte que les situacions d’emergència no avisen.

És obligatori el manteniment d’un DEA?

Tenir contractat el servei de manteniment és obligatori segons les legislacions autonòmiques i estatals. Els propietaris dels equips han de mantenir-los en perfecte estat i tenir-los a punt per atendre qualsevol episodi de mort sobtada.

Aquesta normativa estatal es recull en el Real Decret 365/2009 de 20 de març. En aquesta s’expliquen totes les condicions i requisits mínims de seguretat i quant a l’ús dels desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

En l’article 7 disposa de forma explícita que “(…) organismes, empreses i institucions públiques i privades que instal·len un desfibril·lador, seran responsables de garantir el seu manteniment i conservació d’acord amb les instruccions del fabricant”.

Es podria considerar una infracció en material de sanitat la qual podria ser objecte de multes i sancions de diferents tipus. Per tant, no comptar amb un desfibril·lador en condicions aptes enfront del seu ús en una possible situació d’emergència suposaria una infracció per al seu propietari.

Tipus de manteniment d’un DEA

Manteniment preventiu

Els manteniments preventius d’un DEA consisteixen a efectuar revisions integrals de l’equip així com dels seus components i senyals per assegurar el seu correcte funcionament.

Aquest tipus de manteniment s’efectuarà normalment cada any i inclou realitzar una comprovació quant a la correcta ubicació del desfibril·lador i senyalització d’acord amb la normativa.

 

També comptant amb proves de verificació del software instal·lat en l’equip així com del manteniment sempre amb l’última actualització disponible. És important, que dins de les revisions es comprovin els pegats dels elèctrodes de firma informatitzada per garantir que mantenen la seva capacitat de descàrrega òptima.

Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix a realitzar revisions tècniques enfront de qualsevol problema que tingui el desfibril·lador. La visita correctiva consisteix en primer lloc, en comprovar la connexió dels dispositius al servei 112. Després, es realitzaran les proves o comprovacions necessàries per a reparar l’avaria o problema a l’equip.

Normalment aquest tipus de manteniment consisteix en la substitució d’alguna de les peces o recanvi de l’equip que han estat danyades o desgastades pel seu ús.

Manteniment de les vitrines

Les vitrines són estructures de metall o plàstic que tenen la funció de monitorar i preservar el desfibril·lador perquè aquest sempre estigui en les millors condicions per ser utilitzat.

Però el seu manteniment també és important, ja que un cop a la capça podria perjudicar l’equip que hi ha a l’interior. Es revisen els ancoratges de la vitrina o suports, a més a més del sistema d’obertura que té. També es farà una higienització de la capça així com un canvi de piles i de vinils en el cas que sigui necessari.

Cardiolive

Cardiolive és el software per a gestionar als equips de desfibril·ladors, els seus combustibles i revisions permeten garantir la seva traçabilitat en tots els aspectes. A més ofereix un control remot de tots els equips, cosa que permetrà tenir un control remot dels sistemes sense la necessitat de haver de moure’s.

Aquest software és una solució elèctrica per a controlar a temps real l’estat dels equips i generar trucades o avisos de forma automàtica front qualsevol mena d’incidència. Aquest sistema permet que el manteniment del DEA sigui senzill i es pugui actuar ràpidament.

COMPARTE ESTE POST