La importància dels primers auxilis

No som conscients de la importància de tenir coneixements sobre primers auxilis enfront d’una situació d’emergència. Saber com hem que reaccionar en un moment inesperat pot ajudar a salvar vides.

Situacions d’emergència poden donar-se en qualsevol moment, ja sigui a una persona que s’està ofegant, una víctima que ha patit un accident de trànsit o una persona que ha tingut una parada cardiorespiratòria.

En qualsevol dels casos anteriors, realitzar tècniques de primers auxilis durant els primers minuts és de vital importància per mantenir en vida a la víctima.
Durant aquest primer minut si actuem de forma correcta, podem prevenir moltes seqüeles posteriors.

 

Que són els primers auxilis?

Els primers auxilis són les primeres actuacions i mesures sanitàries efectuades per una persona no experta que rebrà una persona accidentada o malalta, i que posteriorment serà atesa pel personal sanitari. La primera resposta sanitària que realitzarem pot arriba a ser vital.

La principal finalitat d’aquests auxilis és poder mantenir les constants vitals de la víctima en un primer moment, abans que arribi l’ajuda professional sanitària. Hem de que procurar minimitzar els danys perquè quedin les mínimes seqüeles possibles als accidentats.

L’objectiu principal no és solament fer les primeres cures, sinó també prestar l’atenció psicològica a la víctima i als seus acompanyants.

La necessitat d’actuar de forma ràpida i de la manera adequada solament ho podrem fer si tenim els coneixements sobre primers auxilis d’aquí la seva importància. Per això, és tan important saber com reaccionar com saber què hem de fer.

Una mala pràctica pot ser molt perjudicial per a la víctima, poden causar-li més danys i que les conseqüències encara siguin pitjors. És per això, que sempre atenem en les nostres formacions a què ningú es faci l’heroi en situacions d’aquestes.

Durant aquesta atenció a la víctima, no es pretén que siguem capaços de salvar-li la vida, simplement que sapiguem mantenir les constants vitals de la persona ferida per minimitzar els riscos i també les seqüeles que es puguin produir.

Passos a seguir a l’oferir auxili a una víctima

Els serveis d’urgència aconsellen aplicar una sèrie de conductes a l’hora d’atendre a un accidentat: Protegir, Avisar i Socórrer.

En primer lloc, s’ha de protegir a l’accidentat. Les persones que no posseeixin coneixements previs no haurien de fer intents de rescat a la víctima, ja que correrien el risc de convertir-se en noves víctimes.
Així doncs, el primer pas és senyalitzar la zona de l’accident amb llums i triangles d’emergència amb la finalitat de no ser colpejats per altres vehicles que transiten pel mateix lloc.

En segon lloc, s’hauria d’avisar als serveis d’emergència per a que assisteixin a la víctima del accident, aquest inclourien: serveis sanitaris, policia…

En tercer llor, socórrer a la víctima de forma eficaç , aplicant les tècniques de primers auxilis de les que siguis coneixedors. En el cas de que no tinguessis aquests coneixements, es preferible mantenir-se prop de la víctima però no realitzar cap maniobra o tècnica per reanimar-la.

Formació en primers auxilis

A Neosalus som conscients de la importància dels primers auxilis, és per això que oferim diferents cursos de formació amb l’objectiu de sensibilitzar a les persones i, que siguin coneixedores dels procediments que s’han de seguir quan ofereixin atenció a una víctima.

Dins d’aquesta formació hem de trobar tant una part teòrica que tingui com objectiu instruir a la persona perquè conegui que ha de fer, com una part pràctica en la qual s’utilitzi material per a poder impartir la formació d’una forma més realista i de qualitat.

No obstant això, hem de tindre present que dins de la formació de primers auxilis, podem trobar diferents variants: una d’una formació més enfocada a l’atenció de les víctimes mitjançant l’ús de desfibril•ladors, i per altra banda, una més dirigida a primers auxilis bàsics.

Confiem que cada dia puguem aprendre tots junts a salvar vides. Recorda que salvar vides pot estar a les teves mans.

COMPARTE ESTE POST