La importància de tenir un espai cardioprotegit a la teva empresa

Perquè tenir un espai cardioprotegit

En l’actualitat cada vegada són més les empreses que prioritzen la salut dels seus treballadors i creen espais cardioprotegits tant en àrees de treball com en zones comuns de l’empresa.

Incloure aquesta dedició dins de les polítiques de l’empresa ajudarà a reduir les elevades xifres d’accidents laborals que es poden contraure per malalties cardiovasculars. També ajudarà a millorar les relacions laborals entre els treballadors amb l’empresa al saber que s’està vetllant pels seus interessos i apostant per la seguretat laboral.

Tendim a pensar que les malalties cardiovasculars afecten solament a persones grans i, res més lluny de la realitat. Aquestes malalties poder produir-se de forma sobtada i sense cap pronòstic anterior a la seva aparició, ja que es consideren patologies no traumàtiques.

Qualsevol persona sense cap patologia prèvia aparentment en bon estat de salut pot patir una malaltia cardiovascular dins de l’entorn de treball de forma sobtada.

Com hem d’actuar

Actuar durant els primers vuit minuts és de vital importància per salvar al pacient. Si ens trobem davant d’aquests accidents laborals, el no actuar de forma immediata pot provocar la mort de la persona que està sofrint un esdeveniment cardiorespiratori.

Rebre atenció durant aquest primer període de temps és de vital importància per poder preservar la supervivència del pacient, s’ha de tenir en compte que cada minut que passa reduïm en un 10% la possibilitat de sobreviure.

Responsabilitat Social

No existeix una normativa que obligui les empreses a realitzar la instal·lació d’eines per garantir espais cardioprotegits dins de l’entorn de treball. Per això, és responsabilitat de l’empresa poder garantir una protecció en la salut dels seus treballadors.

Cada 20 minuts es produeix una mort sobtada a Espanya i són poques les persones que tinguin coneixements per poder actuar davant d’aquesta situació aplicant maniobres de suport vital. Perquè aquest motiu, crear espais cardioprotegits instal·lant desfibril·ladors dins de les zones de treball, pot augmentar la supervivència de les persones afectades en un 75% dels casos.

Les accions de Responsabilitat Social Corporativa també poden ser una feina a destacar dins del Pla de Responsabilitat Social que hi hagi dins de l’empresa.

Aspectes a tenir en compte abans de triar el teu equip

Els desfibril·ladors instal·lats en espais cardioprotegits, permeten oferir seguretat i protecció a aquelles persones que poden patir una parada cardiorespiratoria. No obstant això, per oferir la màxima garantia en quan a el seu correcte funcionament s’han de complir alguns requisits en la seva instal·lació i ús:

Connectivitat

La connectivitat d’aquests equips és fonamental, per això han d’oferir un mòdul de comunicació immediata amb els serveis d’emergències mèdiques garantint així una connexió directa en qualsevol moment del dia.

També és important destacar la incorporació d’un sistema de geolocalització de l’equip amb la finalitat de poder trobar aquests espais cardioprotegits en una situació d’emergència.

El sistema de notificació posterior al succés ha de ser un dels requisits indispensables per la seva instal·lació, per això els equips compten amb el servei de generació d’informes posteriors al seu ús. D’aquesta manera, queden registrades les intervencions que s’han dut a terme.

Oferir equips autònoms que es puguin col·locar en qualsevol espai sense necessitat d’instal·lació elèctrica pel seu funcionament, és la clau de l’èxit per aquests equips mèdics.

Monitorització

El millor sistema per garantir el correcte funcionament dels equips en temps real és monitoritzar l’equip. En cas contrari, no es podria oferir una optimització dels equips de forma permanent.

Com que no es tracta d’un aparell que s’utilitzi de forma regular, s’ha de mantenir sempre en perfectes condicions per quan s’hagi d’utilitzar, per això, el seu control i seguiment és clau perquè estigui a punt en qualsevol cas d’emergència.

Els requisits de manteniment d’aquests espais cardioprotegits depenen de la comunitat autònoma en la qual es realitzi la instal·lació i serà el propietari el responsable de brindar pel millor servei d’aquests aparells.

Des de Neosalus volem ajudar-te a fer que la teva empresa sigui un espai cardioprotegit i que pugui estar preparada per qualsevol situació d’emergència. Si vols conèixer tots els nostres serveis, visita la nostra pàgina web o truca al 900 52 56 78.

COMPARTE ESTE POST