AVÍS LEGAL

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. amb CIF B-25733007 i domicili Parc Científic i Tecnologic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Telèfon 900 52 56 78 NOM DEL DOMINI: www.neosalus.com

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen.

A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada en el moment en que es produeix l’accés.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis ofertes. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc Web poden trobar-se sotmesos a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o l’ús dels nostres serveis, el USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En el cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i usar els serveis continguts en aquesta web. Les presents condicions tenen us de regular el ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. NEOSALUS SOLUTIONS, SL.  es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquesta Web, així com limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleida sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.  o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la que fossin destintats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i els següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a NEOSALUS SOLUTIONS, SL. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pugues suscitar respecte els mateixos.

En qualsevol cas, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part els mateixos. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc Web hauran de dirigir-se al correu electrònic: neosalus@neosalus.com

4- ACCÉS A LA WEB

La nostra web pot ésser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a usar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb bones costums i l’ordre públic. L’USUARI s’obliga i es compromet a:

 • No usar la Web o els serveis que s’hi presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, los programas o los documentos electrónicos y otros que se encuentren en la Web.
 • No introducir programas, virus, macroinstrucciones, miniaplicaciones o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. o de terceros.
 • No hacer mal uso de informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través de la Web o de los servicios que ofrece.
 • No introducir actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición. Asimismo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la Web y/o a los servicios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos USUARIOS que incumplan estas condiciones generales.

6- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

NEOSALUS SOLUTIONS, SL.   no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:

 • La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la Web.
 • Que existan interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causa que escapan del control de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.
 • Una actuación dolosa o culposa del USUARIO y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. En cualquier caso, sea cual fuere su causa. · Daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.
 • Los contenidos y opiniones de terceros ni de la información contenida en páginas Web de terceros a las que se pueda acceder por Enlaces o buscadores del sitio Web.
 • Los daños que puedan causarse en los equipos de los USUARIOS por posibles virus informáticos contraídos a causa de su navegación en el sitio Web o por cualquier otro daño derivado de esa navegación.
 • Del incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos.
 • Los vicios, y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a disposición, la falta de actualización o de exactitud de los mismos, ni de su calidad científica en su caso.

Así mismo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. no garantiza que la Web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso a la Web o por la imposibilidad de acceder.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al USUARIO por estos conceptos, a suspender temporalmente los servicios y Contenidos del sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos.

7- PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web NEOSALUS SOLUTIONS, SL.  en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la LOPD, le informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.

Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse al correo electrónico: neosalus@neosalus.com 

Puede encontrar información ampliada haciendo click aquí.

8- PUBLICIDAD

Conforme a lo regulado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) la política respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que el USUARIO haya solicitado recibir. Si no desea recibir estos mensajes por correo electrónico, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico: neosalus@neosalus.com

9- LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española vigente. Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio Web de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. serán competentes los Juzgados y Tribunales de Lleida, España.

Protección de Datos

Qui és el Responsable?

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. amb CIF B-25733007 i domicili Parc Científic i Tecnologic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Telèfon 900 52 56 78 NOM DEL DOMINI: www.neosalus.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Neosalus tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes.

 Quin és el termini de conservació de les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de la informació està basat en la sol·licitud de més informació. La negativa al tractament de les seves dades portaria aparellada la impossibilitat de facilitar la informació sol·licitada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades facilitades poden cedir-se a empreses encarregades del tractament de dades (com proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.

També poden produir-se transferències internacionals conforme al règim de automatització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

L’interessat té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot si ho desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i dret de la portabilitat de les dades dirigint-se a la direcció anteriorment facilitada.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les Cookies?

Les cookies són petits fitxers que s’instal·len al terminal de l’USUARI en visitar un lloc web amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Si l’USUARI no es registra ni deixa informació personal al lloc, el servidor tindrà coneixement que algú amb aquesta galeta va tornar al lloc web però li serà impossible associar la navegació a un USUARI concret i identificat.

Quins tipus de Cookies existeixen?

Les cookies, en funció de la seva caducitat, es poden classificar en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador mentre que les segones romanen per un temps superior durant el qual les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades. També es poden distingir segons l’entitat que gestioni l’equip o el domini des d’on s’envien les cookies i es tractin les dades que s’obtinguin.

 • Cookies pròpies.

  Són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat pel mateix usuari.

 • Cookies de tercers.

   

  Són aquelles que són enviades a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

En funció del seu objectiu podem parar de:

 • Cookies tècniques.

  Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió o realitzar el procés de compra d’una comanda.

 • Cookies de personalització.

  Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com ara l’idioma o el tipus de navegador.

 • Cookies analítiques.

  Permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, l’aplicació o la plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores en funció de l’anàlisi dels dades que fan els usuaris del servei.

 • Cookies publicitàries.

   

  Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència on es mostren els anuncis.

 • Cookies de publicitat o comportamental

   

  Permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Quines Cookies usa el lloc web de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.?

S’instal·la a través d’aquest lloc web les galetes que es descriuen a continuació:

NombreServidor de EnvíoFinalidadCaducidad
WordPressneosalus.com 20 días
TawkConnectionTimeneosalus.comIdentifica el usuario que ha iniciado sesión para ofrecerle asistencia onlineAl finalizar sesión
Tawk_599neosalus.comIdentifica el usuario que ha iniciado sesión para ofrecerle asistencia online10 años
_hjIncludedInSampleneosalus.comAnálisis de uso y medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios.Al finalizar sesión
cookie_ueneosalus.comInformación de la ventana avisando de cookies.1 año
_tawkuuidneosalus.comIdentifica el usuario que ha iniciado sesión para ofrecerle asistencia online.10 años
_ganeosalus.comSe genera de forma automática de forma transparente para la web debido a ciertos códigos de medición o terceros. Google Analytics.2 años
_gatneosalus.comSe genera de forma automática de forma transparente para la web debido a ciertos códigos de medición o terceros. Google Analytics.1 día
_gidneosalus.comSe genera de forma automática de forma transparente para la web debido a ciertos códigos de medición o terceros. Google Analytics.2 días

Com desactivar o eliminar Cookies

L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè no se li instal·lin cookies o per rebre un avís en pantalla cada vegada que una galeta vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no. Igualment l’USUARI podrà decidir posteriorment eliminar les galetes que tingui instal·lades canviant la configuració del seu navegador o eliminant-les manualment a través del mateix. Tingueu en compte que l’eliminació de les galetes pot suposar una disminució en la qualitat o en les funcionalitats de la pàgina web.Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades a l’equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat, l’USUARI ha de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació es proporcionen als enllaços per configurar les galetes dels navegadors més populars_

Si l’USUARI qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pot localitzar com gestionar les cookies que s’instal·len al vostre equip accedint al menú “Opcions” o “Configuració” –o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció “Ajuda” o “Suport” del propi navegador.

Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques –excepcions- per administrar les cookies per lloc web, de manera que es poden inhabilitar les cookies de tots els llocs excepte d’aquells en què es confiï.

En cas que l’USUARI vulgui desactivar els anuncis basats en cookies de remàrqueting pot utilitzar els enllaços següents: Facebook y Twitter . També podeu configurar l’opció “No rastrejar” a Twitter.

Per gestionar els “anuncis de Google” podeu utilitzar el següent enllaç: Controla els teus anuncis Google. Així mateix, podeu excloure’s voluntàriament de la recopilació d’informació de DoubleClick (Google), Facebook, Twitter i altres entitats, a través dels següents enllaços:networkadvertising.org, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, yaboutads.info.  

D’altra banda, si no voleu que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les dades de la vostra visita podeu instal·lar el complement d’ inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. El complement no evita que la informació s’enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d’analítica web. L’usuari pot trobar altres opcions de configuració de la privadesa dels serveis de Google als següents enllaços: Privacy Controls Google y Privacy partners Google 

En cas de bloquejar o desactivar l’ús de ‘cookies’ al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

ACTUALITZACIONS I CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES: 

CLIMATITZACIÓ SAUFER, S.L. pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran a l’USUARI bé mitjançant la web o mitjançant correu electrònic a si està registrat.