Formes d’adquirir un desfibril•lador

Existeixen diferents formes d’adquirir un desfibril•lador; comprar o llogar els equips. Les dues opcions tenen els seus avantatges i desavantatges i dependrà de les necessitats de cada client la forma d’adquisició d’aquests.

És important escollir una empresa que estigui autoritzada a la distribució d’aquests tipus d’equips externs i que compleixin amb la normativa establerta per cada comunitat autònoma.

Haver escollit una empresa adient permetrà crear un entorn cardioprotegit en la seva organització de forma fàcil i duradora en el temps.

 

Adquirir un desfibril·lador a través d’una compra

La primera forma que es planteja, és la d’adquirir un desfibril·lador a través d’una compra. Aquesta opció no és de la més comú en les empreses i organitzacions, ja que aquests equips presenten un pagament únic i pot suposar una gran inversió econòmica.

El factor econòmic és una desavantatja en aquest tipus d’adquisició, per això moltes empreses finalment no acaben realitzant la instal·lació.

Aquesta elecció tampoc ajuda a crear un espai cardioprotegit adaptat a cada client i a les seves necessitats, ja que l’obsolescència dels equips és un element que fa que no es pugui fer ús de les últimes actualitzacions dels equips.

Un altre factor a tenir en compte, és que el manteniment d’aquests equips no s’inclou en el preu de la compra dels equips, i com a conseqüència són les mateixes empreses que el compren els que han d’assumir aquest cost de forma permanent.

 

Adquirir un desfibril·lador a través de renting

L’opció de renting és la forma d’adquisició de desfibril·lador més comuna entre les empreses i les organitzacions, ja que és la manera més fàcil i segura per a l’usuari.

Això és gràcies al fet  que els pagaments es poden fer còmodament de forma mensual i, també és l’empresa arrendadora la que es fa càrrec del seguiment de la instal·lació dels equips.

Això permet que els equips s’adaptin millor a les necessitats de cada empresa i sector adequant el procediment de crear un espai cardioprotegit i segur per als treballadors.

Les empreses de renting de desfibril·ladors disposen dels models més actualitzats, ja que la seva constant renovació permet oferir les millors qualitats als seus clients. En el cas de dubtes, també sempre tenen un equip tècnic que facilita l’assessorament a aquells usuaris que ho requereixin així com formacions per al seu ús i utilització.

Renting d’un equip amb manteniment

Dins de les opcions de renting, troben plans que inclouen també el manteniment dels equips. Aquesta sens dubte, és la forma ideal d’adquirir un desfibril·lador per qualsevol empresa o organització.

Per una part, aquesta opció ofereix els beneficis d’un renting, per pagar còmodament i adaptar les instal·lacions a les necessitats de l’empresa, però a més a més se li afegeix el servei de manteniment perquè els equips sempre es trobin funcionant correctament.

Com ser equips que s’utilitzen de forma puntual és molt important que sempre estiguin en perfecte estat per a fer ús d’ells. És important tenir en compte també, que el manteniment d’aquests equips és obligatori segons la legislació autonòmica, pel que tenir inclòs aquest servei a la teva tarifa és l’opció més adient.

Una altra dels avantatges que ofereix aquesta forma d’adquisició d’un desfibril·lador és que permet una comunicació directa entre l’empresa i el fabricant, facilitant així poder actuar de forma ràpida i eficaç amb un servei directe més immediat i llarg en el temps.

El renting que més s’adapta a la teva empresa

Abans d’adquirir el millor equip de cardioprotecció haurem de trobar l’empresa que ens garanteixi uns serveis i vulguin acompanyar-nos durant el camí de crear un espai cardioprotegit.

Per això, des de Neosalus apostem per uns serveis de renting per als nostres clients, ja que faciliten la creació de plans i serveis de protecció global ajudant directament amb tots els recursos necessaris per a salvar vides.

 

COMPARTE ESTE POST