Desfibril•ladors per empreses

Els Desfibril·ladors per empreses són importants independentment de com sigui el model de negoci o l’activitat que es realitzi a l’empresa, és convenient poder garantir a tots els treballadors les mesures necessàries per a obtenir un espai de treball segur.

Aquesta garantia es recull a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en l’article 14, en el que s’estableix que els treballadors tenen dret a una protecció en matèria de salut al treball. Tot i que, pel que fa a la instal·lació de desfibril·ladors no existeix una llei general que estableixi una obligatorietat, perquè, cada comunitat autònoma pot tenir les seves pròpies normatives.

La instal·lació d’aquests equips pot oferir un valor afegit per a la teva empresa, ja que és un aspecte cada vegada més valorat pels treballadors. Amb això, no solament ofereixes un entorn més segur, sinó que també reflecteix la importància que té una empresa compromesa amb la responsabilitat social i la cardioprotecció.

Marc legal en els desfibril·ladors per empreses

Les malalties cardiovasculars constitueixen un dels problemes de salut més importants a Espanya. Qualsevol persona sense una patologia prèvia pot patir una parada cardiorespiratòria al seu entorn de treball.

La desfibril·lació primària és un element fonamental en l’assistència d’aquests tipus de morts. És per això, que dins de les Estratègies de Cardioprotecció Isquèmica es planteja la necessitat d’un marc legal que determini la implantació i el desenvolupament de programes d’instal·lació d’aquests equips en llocs públics i privats.

A causa de les competències atribuïdes a cada comunitat autònoma, cada una d’elles pot administrar la regulació i l’ús dels desfibril·ladors externs per part del personal no sanitari. Així doncs, el mapa espanyol marca una gran heterogeneïtat entorn al marc normatiu establert en cada CCAA per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics.

Requisits de funcionament

Tots els equips de cardioprotecció que siguin instal·lats hauran de complir amb la normativa que recull el Real Decret 414/1996, en el que es determina la regulació i els requisits que s’han de complir. Cada CCAA serà la que determini el control i la inspecció que hauran de passar aquests instruments.

Instal·lació dels equips

En aquest marc trobem que hi ha comunitats autònomes que obliguen a la instal·lació d’aquests equips en llocs públics i privats, d’altres en canvi, sol ho determinen com una recomanació. Els llocs on s’hi han de col·locar aquests equips de cardioprotecció dependrà de la normativa que tingui la comunitat en la que s’instal·li: els metres quadrats necessaris que haurà de tenir l’espai, els habitants mínims que ha de tenir la regió, entre d’altres.

Personal autoritzat per al seu ús

El personal autoritzat per a l’ús dels DEAs vindrà establert per cada comunitat autònoma. Cada una d’aquestes establirà quines seran les persones que estiguin en possessió dels coneixements mínims per a l’ús d’aquest material.

Garanties de manteniment

Quant a les garanties de manteniment, per una banda, s’estableix que cada CCAA haurà d’instaurar els seus propis mecanismes d’inspecció i control d’aquests equips per a garantir així que compleixen amb la normativa fixada al Real Decret.

Per altra banda, serà cada organisme, sigui públic o privat, que realitzi la instal·lació, el responsable de garantir el seu manteniment i conservació d’acord amb les instruccions establertes per cada fabricant.

Procediments de notificació

El règim de notificació per la instal·lació de desfibril·ladors requerirà els següents aspectes:

 • Notificacions i registres de la instal·lació dels equips.
 • Senyalització visible de la seva instal·lació i la seva normativa d’ús.
 • Previsió de dispositius que permetin una connexió immediata amb els serveis sanitaris de la regió corresponent.
 • Sistemes de notificació posteriors al succés a les autoritats sanitàries corresponents.

 

Desfibril·ladors per empreses, descarrega la teva Guia de Cardioprotecció

Si l’àmbit de la cardioprotecció és un tema important per a tu i estàs pensant en instal·lar un desfibril·lador a la teva empresa, estàs al lloc adequat.

Posem a la teva disposició la nostra Guia per Cardioprotegir la teva Empresa de forma gratuïta en la qual hem creat un document en format PDF on es disposa tota la informació necessària per instal·lar un desfibril·lador a la teva empresa.

Que trobaràs a la guia?

 • Regulació de l’ús dels equips de cardioprotecció.
 • Tota la normativa que fa referencia a la instal·lació de desfibril·ladors.
 • Requisits mínims de qualitat i seguretat.
 • Quin tipus de desfibril·lador necessites per la teva empresa.
 • Manteniment.
 • Formació pels teus treballadors.
 • Les formes més avantatjoses d’adquirir un equip.

Si vols descarregar la nostra Guia per Cardioprotegir la teva empresa de forma completament gratuïta fes CLIC AQUÍ.

COMPARTE ESTE POST