Desfibril•ladors pediàtrics, tot el que necessites saber

Què és un desfibril·lador pediàtric?

Els desfibril·ladors pediàtrics són dispositius capaços d’administrar una descàrrega elèctrica al cor a través de la paret toràcica. Compten amb sensors integrats que s’encarreguen d’analitzar el ritme cardíac de la persona per a determinar en quin moment és necessària la desfibril·lació i administrar la descàrrega en la potència i el moment adequat.

Aquests aparells tenen la capacitat de restaurar el ritme cardíac normal a un pacient que acabi de patir un atac cardíac. S’ha de tenir en compte que s’estimen aproximadament entre 500 i 1000 morts de persones al dia per un infart, per això és important no solament que els sanitaris comptin amb la formació necessària sinó que també ho facin les persones del carrer, gràcies a això es podrien arribar a salvar moltes vides.

Com funciona un desfibril·lador pediàtric?

Els desfibril·ladors pediàtrics tenen el mateix funcionament que els que s’utilitzen per als adults, no obstant això, el seu ús es recomana per a nens majors de 8 anys. També hi ha la possibilitat d’utilitzar una màquina d’adults amb pegats pediàtrics en nens menors de 8 anys.

En primer lloc, s’ha de començar pel boca a boca i el massatge cardíac, en el cas que el nen comenci a respirar, posa al nen de costat i saca els pegats per a connectar-los-hi. S’ha d’assegurar que els pegats estan connectats a la màquina. A continuació, una vegada col·locades els pegats sobre el nen, s‘han de seguir les instruccions que vénen donaes pel desfibril·lador: retirar el paper que protegeix els pegats i col·loca’ls en la part superior dreta del pit del nen i un altre en la part inferior esquerra.

Abans d’iniciar la descàrrega es recomana apartar-se del nen per a assegurar-te que tu no reps cap mena de corrent. El desfibril·lador analitzarà el cor del nen afectat i sobre la base d’això determinarà el moment i la potència de la descàrrega. Sempre s’aconsella escoltar atentament els missatges de veu que va donant la màquina per a saber en tot moment en quin procés de la reanimació es troba.

Com saber si la descàrrega és recomanada?

En el cas que la descàrrega s’hagi de dur a terme, la màquina començarà a carregar-se, per la qual cosa es recomana que ningú estigui tocant al nen. Una vegada s’hagin col·locat els pegats s’ha de pressionar el botó quan la màquina l’indiqui.
S’ha de continuar amb els massatges cardíacs i la respiració boca a boca fins que la màquina indiqui parar. Serà la mateixa màquina la que analitzi constantment la situació del nen per a avaluar-lo. Si la mateixa màquina indica que no es recomana la descàrrega s’haurà de continuar amb la respiració boca a boca i els massatges cardíacs fins que la màquina t’indiqui que paris.

Característiques dels desfibril·ladors pediàtrics

La principal característica dels pegats pediàtrics són la grandària dels pegats, les mesures recomanades per a nens són de 4,5 cm de diàmetre per a nens que pesin menys de 10 kg i els de 8 a 12 cm de diàmetre es corresponen a aquells que pesen més de 10 kg.
Per a aquells casos en els quals el nen sigui menor de 8 anys, es recomana l’ús de desfibril·ladors amb atenuador de dosi d’energia, per a estar més segur que la descàrrega arriba de manera correcta al nen.

S’ha de tenir en compte que la majoria dels desfibril·ladors vénen amb els pegats adults pre connectats a la màquina, no obstant això, existeixen alguns models que disposen d’un interruptor a part que indica la modalitat Adult/Pediàtric, la qual cosa genera que la consola atenuï l’energia per a la descàrrega.

Pegats per a desfibril·ladors pediàtrics

Les modalitats d’ús dependran del pes i l’edat del nen. En el cas de nens lactants menors d’un any, és acceptable l’ús d’atenuadors d’energia en el cas que no hi hagués una alternativa disponible. En nens d’1 a 8 anys, s’utilitzaran els pegats pediàtrics i, en el cas de no disposar d’ells s’utilitzarà pegat adult.
Finalment, en nens majors de 8 anys, depenent del seu pes ja és possible utilitzar un DEA amb pegats per a adults.

Des de Neosalus comptem amb múltiples models de desfibril·ladors adaptats a totes les necessitats. Si vols saber més contacta amb nosaltres o visita la nostra web fent clic aquí.

COMPARTE ESTE POST