Desfibril•ladors en nens, tot el que has de saber

Els desfibril·ladors en nens són un element fonamental per atendre una parada cardíaca. Per molt estrany que pugui semblar, ells també s’exposen a aquests riscos al llarg de la seva infància.

Les malalties cardíaques no tenen edat, per això l’ús de desfibril·ladors poden ser necessaris en qualsevol moment. Després d’haver donat un suport vital bàsic i que s’hagin administrat una RCP al nen, es pot fer ús del desfibril·lador.

 

Que edat és la més segura per utilitzar desfibril·ladors en nens?

Els desfibril·ladors automàtics són un equip segur per poder-los utilitzar en nens majors d’un any. És important tenir en compte que els nivells d’energia produïts per un DEA no seran els mateixos per un adult que per a un nen. Per això, s’han d’utilitzar els elèctrodes pediàtrics adients.

Els elèctrodes pediàtrics ajuden a ajustar els nivells d’energia produïts per un desfibril·lador, això significa que depenent de l’edat del nen s’utilitzaran uns elèctrodes de més o menys cm.

 

Elèctrodes de desfibril·lació en nens i com col·locar-los

Els desfibril·ladors en nens requereixen l’ús d’elèctrodes diferents. Aquest dependran de factor com l’edat o el pes del nen. És per això, que és important mirar a l’hora d’adquirir un desfibril·lador si aquest porta elèctrodes pediàtrics incorporats.

La principal diferència és el coixinet dels elèctrodes, els pediàtrics estan dissenyats perquè la descàrrega sigui més segura per al cor del nen.

No obstant això, no tots els desfibril·ladors porten aquests coixinets especials. Alguns models estan equipats amb un botó perquè canviï el mode automàtic d’adult a un mode pediàtric sense haver de canviar els elèctrodes, la potència del desfibril·lador s’ajustarà en funció del mode que es fiqui.

La manera en què s’utilitzen els desfibril·ladors en nenes, és exactament la mateixa que en adults, sempre que es tingui en compte el mode en el qual estigui l’equip o que estiguin incorporats els elèctrodes pediàtrics perquè el nivell de descàrrega sigui l’adequat.

 

 

Com s’utilitza un desfibril·lador DESA en Nens?

Encara que la probabilitat que els nens pateixin una parada cardíaca sigui menor, també estan exposats a aquest risc. En el cas que vegi que un nen cau a terra i no sàpigues per què, és necessari seguir una sèrie de passos que puguin ajudar a mantenir les seves funcions vitals i amb això salvar-li la vida.

En primer que s’ha de fer és activar la cadena de supervivència trucant als serveis d’emergència. Mentre aquests arriben, has de comprovar si el nen te pols, en el cas que no sigui així has de col·locar-lo en una posició lateral.

En segon lloc, has de realitzar una reanimació cardiopulmonar fins que arribi el desfibril·lador pediàtric. Un cop disposis de l’equip de cardioprotecció has de col·locar els elèctrodes sobre la pell del nen en les zones que explicarem a continuació.

La majoria dels desfibril·ladors, estan equipats perquè puguin donar instruccions a la persona que els està fent servir, és per això que es recomana mantenir la calma i seguir les ordres que l’aparell dona.

Finalment, en el cas que sigui necessari subministrar una descàrrega, serà el mateix aparell el que ho indiqui, si finalment has de fer-ho, assegurat que ningú toca a la víctima mentre s’està aplicant la descàrrega. Has de continuar amb una RCP fins que arribin els serveis d’emergència.

 

Com col·locar els elèctrodes en els nens?

La posició en què es col·loquin els elèctrodes també serà diferent de la que es col·loquin en els adults. La principal causa és per què el tòrax del nen no és igual al d’un adult.

Un dels coixinets ha de col·locarse sobre l’espatlla dreta, just sota de la clavícula, l’altra ha de col·locar-se 10 cm per sota de l’aixella dreta.

Els coixinets ja van marcats perquè la persona que en faci ús sàpiga diferenciar quin és per adult i quin és per nens.

 

A Neosalus volem garantir la salut de tothom, és per això que si encara tens dubtes posar-te en contacte amb nosaltres per conèixer tots els detalls dels desfibril·ladors per nens.

 

 

COMPARTE ESTE POST