BEATY

BEATY: El poder de salvar vides

Beaty és un innovador dispositiu que permet realitzar compressions toràciques efectives proporcionant indicacions audibles al arribar als 5 cm de profunditat. Molts estudis han demostrat que la profunditat de les compressions toràciques està relacionada amb la millora en els ratis de supervivència i de resultats funcionals favorables de les PCEH, els resultats suggereixen que aplicar els 51 mm de profunditat recomanada en l’actual guia de l’AHA pot millorar els resultats de les víctimes de PCEH.