Desfibril•ladors: com s’usen?

desfibriladores neosalus

Què és un desfibril·lador? Un desfibril·lador és un aparell que subministra descàrregues elèctriques al cor a través de la paret toràcica. Gràcies als sensors dels quals disposa, aquest dispositiu és capaç d’analitzar el ritme cardíac, determinar quan és necessari procedir a la descàrrega i conèixer a quin nivell d’intensitat s’ha de realitzar. La funció principal … Llegiu més