Formes d’adquirir un desfibril•lador

Formes d'adquirir un desfibrilador

Existeixen diferents formes d’adquirir un desfibril•lador; comprar o llogar els equips. Les dues opcions tenen els seus avantatges i desavantatges i dependrà de les necessitats de cada client la forma d’adquisició d’aquests. És important escollir una empresa que estigui autoritzada a la distribució d’aquests tipus d’equips externs i que compleixin amb la normativa establerta per … Llegiu més

Desfibril•ladors per empreses

Desfibril·ladors per emrpeses

Els Desfibril·ladors per empreses són importants independentment de com sigui el model de negoci o l’activitat que es realitzi a l’empresa, és convenient poder garantir a tots els treballadors les mesures necessàries per a obtenir un espai de treball segur. Aquesta garantia es recull a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en l’article 14, … Llegiu més

La Cadena de Supervivència

Que és una Cadena de Supervivència en primers auxilis? La Cadena de Supervivència es refereix a un conjunt de passos a seguir a l’hora de donar auxili a una víctima que està patint una situació d’emergència sanitària, com pot ser un atac al cor o una parada cardiorespiratòria. L’aplicació d’aquesta sèrie d’accions també es denomina … Llegiu més