Per què instal•lar un desfibril•lador?

perque-instalar-un-desfibrilador

Els desfibril·ladors són una eina molt útil en situacions de risc per parada cardíaca, tot i que la seva instal·lació en l’àmbit peninsular encara no és obligatòria. Davant d’aquestes situacions on una persona pot caure en una parada cardíaca, és molt important poder actuar ràpidament, per això és convenient tenir a disposició un desfibril·lador. És … Llegiu més