Protocol PAS, com hem d’actuar?

PAS- como actuar

Conèixer el protocol PAS és de vital importància, ja que gràcies a aquest podrem seguir els passos per poder oferir una ajuda útil a la persona que estigui en una situació d’emergència.  Que vol dir? PAS són les sigles de les paraules: protegir-avisar-socorre. Si presencies un accident d’un conductor, sempre s’ha de donar auxili a … Llegiu més